Numerologie

Numerologie ukazuje základní typ osobnosti a potenciál, kterým jsme vybaveni.

Pomocí čísel z data narození lze vyčíst důležité životní mezníky, čemu budeme muset během života čelit a jak lépe porozumět sobě a ostatním.

Každé číslo má svou osobitou sílu, či vibraci, která působí na náš život v pravidelně se opakujících cyklech. Proto lze snadno vysledovat minulost, ale i nastínit budoucnost.

Pojďte se ponořit do tajů číselné vědy, kterou využívali pradávní mudrci již několik tisíc let před Kristem.

Cena

Numerologický rozbor + osobní konzultace – 850 Kč